EVEN TERUGBLIKKEN….

Fanfare Kunst en Vriendschap kent een rijke geschiedenis. Op het gebied van successen tijdens concoursen, en zeker ook op het gebied van door haar georganiseerde evenementen en haar muzikale activiteiten binnen de eigen gemeenschap. U treft hier een beknopt overzicht aan van enkele historische bijzonderheden. Een uitgebreid historisch verslag vindt u in de bundels die door Leo Pierey (secretaris 1950-2000) aan de hand van zijn jaarverslagen die op een zeer ludieke manier zijn gemaakt.

 

DE DIRIGENT

De vereniging bijvoorbeeld heeft sinds de oprichting onafgebroken onder leiding van ‘eigen dirigenten’ gestaan. Kunst en Vriendschap zette zijn eerste schreden op de muzikale ladder onder leiding van Hubert Quodbach, de plaatselijke schoenmaker. Paul Oligschläger, van oorsprong mijnwerker van beroep, leidde het korps tussen 1954 en 1984 vervolgens naar de nationale top. Jo Kohl hield dat hoge niveau onverkort vast en sinds 1997 staat het korps opnieuw onder leiding van een Paul Oligschläger. Deze is tevens saxofonist bij de Marinierskapel. Onder zijn leiding slaat Kunst en Vriendschap nu opnieuw steeds verder haar muzikale vleugels uit.

 

DE FANFARE EN DE DORPEN PARTIJ EN WITTEM

De fanfare is bij akte opgericht te Wittem. Dit dorpje is bekend vanwege de verering van St. Gerardus en het prachtige Kasteel Wittem. Het telt nog geen 25 huizen. Wittem ligt ter hoogte van Gulpen aan de noordzijde van de Rijksweg die Aken met Maastricht verbindt. Aan de zuidzijde van de Rijksweg, op vogelvluchtafstand van zo’n 500 meter, ligt het dorp Partij. Een van oorsprong landelijk gehucht met enkele huizen en een viertal boerderijen, dat inmiddels is uitgegroeid tot een nog steeds klein, maar op cultureel gebied zeer actief dorp. Samen wonen er ongeveer 900 mensen. Qua religie en cultuur zijn beide dorpen altijd al met elkaar verbonden geweest. Een logisch gevolg daarvan was de gezamenlijke oprichting van de plaatselijke muziekvereniging op 18 oktober 1950. Fanfare Kunst en Vriendschap te Wittem (nu Partij-Wittem) zag het levenslicht.
Het prille en kleine korps (ongeveer 20 muzikanten) bestond bij de oprichting uit inwoners van Partij en Wittem (toen woonden er ongeveer 500 mensen), aangevuld met enkele muzikanten uit naburige grotere plaatsen. In die tijd werd er onder meer gerepeteerd in het pand waar nu Café-restaurant Oud Wittem is gevestigd, in de kloosterzaal en in de Mariazaal (is helaas afgebroken). Enkele jaren daarna verhuisde het korps naar Partij en vond haar clublokaal bij Café Keulen, later overgenomen door René en Vicky Rijcken (Café Revi) aan de Partijerweg (tegenover bakkerij Meessen). Hier repeteerde de fanfare in een zaaltje van ongeveer 12 bij 12 meter meer dan 30 jaar. Dat zaaltje moest wegens sluiting eind jaren tachtig worden verlaten. De fanfare vond bij Leo en Maria Schlenter (Feestzaal Schlenter-Mobers) aan de Rodestraat haar nieuwe onderkomen. Het verenigingsleven in het dorpje bruiste en bruist en in dat geheel doet de fanfare natuurlijk op muzikaal en organisatorisch gebied een behoorlijke duit in het zakje. Dat leidt vaak tot heel bijzondere avonden, waarbij de lach en traan hand in hand gaan, de cultuur in al zijn facetten bloeit en de gemeenschapszin in het dorp fantastisch is. De kas wordt op peil gehouden met bijzondere evenementen, zoals bijvoorbeeld met het meer dan twintig jaar bestaande Sixty Pop, de Muziekmaand Wittem, Eighty Rock en haar Galaconcerten.

 

DE FANFARE IN DE REGIO

De leden van Kunst en Vriendschap zijn dan ook niet alleen bezig met zélf muziek maken. De club neemt graag het voortouw als het gaat om nieuwe ontwikkelingen in de regio. De fanfare stond rond 1960 aan de wieg van nog steeds populaire gemeentelijk muziektoernooi en stimuleerde de ontwikkeling van een jaarlijks terugkerend solistenconcours voor de jeugd van de negen verenigingen in de gemeente.

 

MUZIKALE EVENEMENTEN

Maar bovenal bevestigt Kunst en Vriendschap toch zijn faam door het maken van goede muziek en door het organiseren van bijzondere muzikale evenementen. Sinds 1995 zijn de galaconcerten van de fanfare een begrip in de regio. Publieksvriendelijke concerten in een in alle opzichten complete non stop music show trekken elk najaar vele honderden muziekliefhebbers uit de regio naar Partij-Wittem. Maar ook bij de ‘gewone’ concerten zorgen dirigent en muzikanten in een ontspannen sfeer steeds voor een aantrekkelijk programma dat ook de niet-kenner aanspreekt.


DE FANFARE EN TOPARTIESTEN

Kunst en Vriendschap organiseerde regelmatig concerten met absolute toppers. Zo waren de befaamde Marinierskapel, jazzgiganten als Jerry en Akki van Rooijen en de Nederlandse brassbandkampioenen te gast bij ons korps. Wereldtoppers van formaat, zoals de Amerikaanse bassist Patrick Sheridan, accordionnist Louis van Wijck, gitarist Jan Akkerman en cornettopper Roger Webster uit Engeland kwamen in Partij-Wittem workshops verzorgen.


CONCOURSEN EN TOERNOOIEN

De fanfare heeft tal van successen geboekt op bondsconcoursen (provinciale, landelijke en internationale kamioenschappen) en het Wereld Muziekconcours (WMC). Haar sterkste kant is het geven van concerten. Of het nu tijdens een officiële wedstrijd is, of tijdens een galaconcert, de drive om goede muziek te maken zit er altijd in. Evenals de ambitie om ons publiek steeds weer opnieuw te blijven boeien.

Drie jaar na de oprichting, op 17 mei 1953, nam de fanfare voor het eerst deel aan een bondsconcours. En begon met de opbouw van haar inmiddels uitgebreide CV. De in Grevenbicht gehouden vuurdoop van het prille korps, toen onder leiding van dorpsschoenmaker Hubert Quodbach, bleek later de opmaat voor de verdere muzikale successen van de fanfare te zijn. In de Tweede afdeling uitkomend werd meteen een 1e prijs met promotie naar de Eerste afdeling in de wacht gesleept.
Na op 28 juli 1957 tijdens het bondsconcours te Geleen in deze afdeling een 2e prijs te hebben behaald, volgde op 28 juni 1959 op het Bondsconcours Hulsberg promotie naar de afdeling Uitmuntendheid. In deze afdeling nam de fanfare voor het eerst deel aan het WMC te Kerkrade: op 5 augustus 1962 werd in de Derde divisie een Eerste prijs met lof der jury (achtste plaats in eindrangschikking WMC) bij elkaar gespeeld.
Twee jaar later, op 19 september 1964 werd tijdens het bondsconcours in Velden eveneens een Eerste prijs met lof der jury behaald. Met dit resultaat kwam de fanfare, al voor haar 15e levensjaar, in aanmerking voor deelname aan een landskampioenschap.
Op 20 december 1964 toog het korps naar Breda en werd voor het eerst in haar geschiedenis landskampioen. Trots werden we, onder luid applaus van nagenoeg het hele dorp en de alarmerende klokken van het nonnenklooster, samen met de blauwe kampioenswimpel, laat in de avond in Partij binnengehaald. De volgende promotie was een feit: de Ere-afdeling. De carrière van Kunst en Vriendschap was in een stroomversnelling (lees accellerando) geraakt.
Met de deelname aan het Bondsconcours te Wessem op 8 september 1968 plaatste het korps zich voor de deelname aan de landskampioenschappen te Amsterdam. In het Concertgebouw haalde de fanfare, 3 maanden na de Bondsconcours deelname, de witte landskampioenwimpel binnen.
Door het behaalde succes te Wessem kwam de fanfare sindsdien uit in de hoogste afdeling: superieur. Deelname aan het op 1 oktober 1972 te Ubachsberg gehouden leerde dat het korps zich ook in deze afdeling uitstekend thuisvoelde: naast een Eerste prijs met lof der jury behaalde de fanfare het hoogste aantal punten van alle concoursen in 1972. Reden om deel te nemen aan het derde landschapkampioenschap, deze keer gehouden op 10 december 1972 te Doetinchem: de fanfare mocht zich wederom landkampioen noemen. De derde, en laatste kleur wimpel, de oranje, werd toegevoegd aan de kroon van het vaandel, naast de andere twee wimpels.

Binnen 25 jaar nadat fanfare Kunst en Vriendschap het licht had gezien, was er in feite alles gehaald wat er aan prijzen te halen viel. Maar tijdens het verstrijken van de periode tussen 1975 en heden bleek dat de fanfare het superieure peil wist vol te houden en menigeen te verrassen met haar verdere successen op concoursen en toernooien.
Met een kijkje in de prijzenkast krijgt u een overzicht van alle concoursen waaraan de fanfare heeft meegedaan.

Op een later tijdtip vindt u hier ook en beknopte samenvatting van ons concoursverleden tussen 1975 en heden.


EPILOOG

Kunst en Vriendschap heeft in 2000 haar vijftigste verjaardag gevierd. En wil, als het even kan, ook in de komende vijftig jaar in menig opzicht graag een muzikaal buitenbeentje blijven. Leo Pierey, vijftig jaar secretaris van de fanfare, schreef meer dan eens over het sprookje van Wittem. Dat willen we graag laten voortleven. Met goede muziek maken, saamhorigheid, aan de weg timmeren. Mooie uitgangspunten toch? Als het ons aan ligt, blijft u daarom ook in de toekomst van ons horen!

Terug naar boven