Als vriend van de fanfare steunt u Fanfare Kunst en Vriendschap, zodat zij haar activiteiten binnen de dorpsgemeenschap kan voortzetten en bekostigen. Deze steun kan de fanfare goed gebruiken en zij is u daarvoor zeer dankbaar! Als tegenprestatie krijgen alle vrienden een periodieke update over het wel en wee van de Fanfare in de nieuwsflits. Hierin staan de laatste nieuwtjes, maar worden ook aankomende activiteiten aangekondigd. Daar bovenop krijgt u als vriend vrijkaart(en) voor het jaarlijks galaconcert.

Bronzen Vriend ~ 1 Gratis entree voor ons jaarlijkse Galaconcert voor maarliefst 25,- per jaar.
Zilveren Vriend ~ 2 Gratis entrees voor ons jaarlijkse Galaconcert en 2 gratis consumpties voor maarliefst 50,- per jaar.
Gouden Vriend ~ 4 Gratis entrees voor ons jaarlijkse Galaconcert en 8 gratis consumpties voor maarliefst 100,- per jaar.

U betaalt jaarlijkse u gekozen bedrag. Als blijk van waardering van onze kant uit wordt U dan Vriend van de Fanfare. Dit lidmaatschap houdt verder geen verplichtingen in. U ontvangt een keer per jaar een rekening en U heeft gratis toegang tot het bijwonen van Galaconcert. Op onze website worden alle bedrijven en particulieren vermeld die ons steunen. Heeft uw bedrijf daarbij ook nog een eigen site dan zullen wij op onze website uw bedrijfslogo plaatsen en een link naar de website van uw bedrijf. Wilt u onze vereniging financieel ondersteunen door ook Vriend te worden? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en mail dit naar secretariaat@fanfare-partij-wittem.nl of geef dit af bij een van onze bestuursleden.